logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 41 /10
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 21.05.2010 r.

          w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie projektu System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni- „Wrota Bogatyni”   - w ramach trybu przetarg nieograniczony.
         
      Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 20 ust.1 pkt “c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 10/07 z dnia 9 lutego 2007 r. z późniejszymi zmianami, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Dominik Matelski  - Przewodniczący;
2. Daniel Fryc   - Z -ca Przewodniczącego;
3. Teresa Morawska  - Sekretarz Komisji;
4. Józef Kosobucki  - Członek Komisji;
5. Tomasz Kuczaj  - Członek Komisji;

§ 2

W związku z tym, że przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych powołuję rzeczoznawcę Pana Krzysztofa Kulińskiego.

§ 3

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.     

§ 4

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§ 5

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Ilość odwiedzin: 999
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 41 /10
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 41 /10 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21.05.2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielen
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Kosobucki - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-21 12:18:11
Data udostępnienia informacji: 2010-06-10 12:18:11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-10 12:20:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner