logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


2004

  1. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Zgorzelcu przeprowadziła w dniu 01.03.2004r. czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zalecenia pokontrolne ujęte w decyzji zostały wykonane.
  2. Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu przeprowadził w dniach od 08 do 23 listopada 2004r. kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 rok,  w wyniku której, nie stwierdzono nieprawidłowości.

2005

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu przeprowadził w okresie od 07 do 19 października 2005r. z przerwą od 10 do 14 października 2005r. kontrolę w wyniku, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

2006

  1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadziła w dniach 10 i 14 marca 2006r. kontrolę problemową z wybranych zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy oraz wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy. W wyniku przeprowadzonej kontroli nakazano wyeliminować nieprawidłowość związaną z uszkodzoną obróbką blacharską dachu, opracować instrukcję transportu oraz magazynowania i składowania.

 2007

  1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadziła w dniach 20 i 23 lutego 2007r. kontrolę problemową z wybranych zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy oraz wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy. Zalecenia pokontrolne ujęte w Protokole z kontroli, zostały wykonane.

Załączniki do pobrania: 2009-02-05 09:57:43 - Wynik kontroli PSP z III.2004r. (463.14 kB)
2009-02-05 09:58:32 - Wynik kontroli UKS z XI.2004r. (77.62 kB)
2009-02-05 09:59:54 - Wynik kontroli ZUS z X.2005r. (414.54 kB)
2009-02-05 10:00:46 - Wynik kontroli PIP z III.2006r. (620.73 kB)
2009-02-05 10:01:31 - Wynik kontroli PIP z II.2007r. (338.79 kB)

Nazwa dokumentu: Kontrole
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Józefa Wójcik
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Lange
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2004-03-17 13:23:12
Data udostępnienia informacji: 2005-08-10 08:15:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-09 10:27:11

Wersja do wydruku...

corner   corner