logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Rok obrotowy 2005 Spółka zamknęła zyskiem w wysokości 139.171,06 zł. (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i sześć groszy), który nie został podzielony.

Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Nowatkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Nowatkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Data wytworzenia informacji: 2006-07-17 08:30:56
Data udostępnienia informacji: 2006-07-17 08:30:56
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-17 08:36:10

Wersja do wydruku...

corner   corner