logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Rok obrotowy 2005 Spółka zamknęła zyskiem w kwocie 139.171,06 zł. (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i sześć groszy), który został przeznaczony na:

  • Odpis na kapitał zapasowy w wysokości 13.917,11 zł. (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych i jedenaście groszy).
  • Pokrycie straty z roku 2004 w wysokości 125.253,95 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Rok obrotowy 2006 Spółka zamknęła zyskiem w kwocie 179.896,74 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), który został przeznaczony na:

  • Odpis na kapitał zapasowy w wysokości 17.989,67 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy).
  • Pokrycie straty z roku 2004 w wysokości 161.907,07 zł. ( słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedem złotych i siedem groszy).

Rok obrotowy 2007 Spółka zamknęła stratą w wysokości 738.607,35 zł. (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedem złotych i trzydzieści pięć groszy). Sposób pokrycia straty:

  • Stratę z roku 2004 w wysokości 239.543,74 zł. (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze), pokryto Kapitałem zapasowym
  • Część straty z 2007 roku w wysokości 278.607,35 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedem złotych i trzydzieści pięć groszy), pokryto Kapitałem zapasowym
  • Pozostała strata z 2007 roku w wysokości 460.000 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryta zostanie z zysków przyszłych lat.

 

Nazwa dokumentu: Dochody i straty
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Józefa Wójcik
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Lange
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2006-04-20 08:30:00
Data udostępnienia informacji: 2008-06-20 08:50:24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-05 11:01:54

Wersja do wydruku...

corner   corner