logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Statut
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Strona internetowa
         minus Archiwa danych
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         minus Programy
         plus Zarządzenia i regulaminy
         minus Inspektor ochrony danych
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Raport o stanie dostępności
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 6 w Bogatyni

Podstawa prawna:

 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572. ze zm.)
 • Ustawa Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez Publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 997)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U. z 2003 Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010, Nr 228, poz. 1489 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009, Nr 89 , poz. 730 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 Nr 26, poz. 232)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, lub integracyjnych (Dz. U. z 2010, Nr 228, poz. 1490 ze zm.)
 • Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. 1964 r Nr 9 poz. 59 ze zm.)

TEKST JEDNOLITY

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i zadania Przedszkola
 3. Organy Przedszkola i ich kompetencje
 4. Organizacja pracy Przedszkola
 5. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
 6. Wychowankowie Przedszkola Rodzice
 7. Postanowienia końcowe

 

Załączniki do pobrania: 2016-01-12 13:17:48 - Statut (212.00 kB)

Nazwa dokumentu: Statut
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne nr 6
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Czekańska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gorczyca
Osoba, która wprowadzała dane: Arleta Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 12:19:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-12 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 13:19:13

Wersja do wydruku...

corner   corner