logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


L.p

 

 

 

 

 

 

nr uchwały

 

 

 

 

 

 

data podjęcia

 

 

 

 

 

 

przedmiot uchwały

 

 

 

 

 

 

data wejścia w życie/data publikacji w DUWD

 

 

 

 

 

 

uwagi

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

I/1/06

 

 

 

 

 

 

27.11.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta

 

 

 

 

 

 

27.11.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

I/2/06

 

 

 

 

 

 

27.11.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia /Andrzej Litwin/

 

 

 

 

 

 

27.11.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

I/3/06

 

 

 

 

 

 

27.11.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia /Elżbieta Niczyporuk/

 

 

 

 

 

 

27.11.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

I/4/06

 

 

 

 

 

 

27.11.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia /Paweł Szczotka/

 

 

 

 

 

 

27.11.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

II/5/06

 

 

 

 

 

 

30.11.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie podatku od posiadania psów

 

 

 

 

 

 

Nr DUWD 267

 

 

 

 

 

27.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

II/6/06

 

 

 

 

 

 

30.11.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia

 

 

 

 

 

 

30.11.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

III/7/06

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

III/8/06

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

III/9/06

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Sekretarza Gminy

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

III/10/06

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia do spraw Zdrowia i Spraw Socjalnych, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

III/11/06

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia do spraw Obywatelskich i Praworządności, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

III/12/06

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia do spraw Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

III/13/06

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia do spraw Budżetu, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

III/14/06

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia do spraw Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego

 

 

 

 

 

 

8.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

IV/15/06

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

IV/16/06

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

IV/17/06

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX/343/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

IV/18/06

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

IV/19/06

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na reprezentowanie Gminy i Miasta Bogatyni w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przez Zastępcę Burmistrza

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

IV/20/06

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

 

 

 

 

 

 

20.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

V/21/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Białopolu

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

V/22/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Bratkowie

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

V/23/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Działoszynie

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

V/24/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Jasnej Górze 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

V/25/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kopaczowie 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

V/26/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Krzewinie  

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

V/27/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Lutogniewicach  

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

V/28/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Opolnie Zdrój  

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

V/29/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Posadzie 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

V/30/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Porajowie  

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

V/31/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sieniawce 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

V/32/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Wyszkowie- Wolanowie  

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

V/33/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/2003 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu dotyczących podróży służbowych odbywanych przez radnych pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy 

z mocą obowiązującą od 26.11.2006 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

V/34/07

 

 

 

 

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ulicy Daszyńskiego 4 H w Bogatyni

 

 

17.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

VI/35/07

 

 

 

 

 

 

12.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok 

z mocą obowiązującą od 1.01.2007 roku

 

 

 

 NR DUWD 93 z 11.04.2007  

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

VI/36/07

 

 

 

 

 

 

12.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok 

12.02.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

VI/37/07

 

 

 

 

 

 

12.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie utworzenia zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni oraz przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni  

12.02.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

VI/38/07

 

 

 

 

 

 

12.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni  

12.02.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

VI/39/07

 

 

 

 

 

 

12.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie upoważnienia radnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia do udziału w pracach Wspólnej Rady Miast Związku Mały Trójkąt Bogatynia – Hradek n.N.- Zittau 

12.02.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

VI/40/07

 

 

 

 

 

 

12.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2007 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego  

Nr DUWD 88

 

 

 

 

 

19.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność § 3 we fragmencie "wyniki pracy szkoły", § 3 ust. 6, § 5 ust. 1 tiret 3, § 5 ust. 3 uchwały

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

VII/41/07

 

 

 

 

 

 

21.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok  

21.02.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

VII/42/07

 

 

 

 

 

 

21.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia

 

 

 

 

 

 

z mocą obowiązującą od 1.04.2007 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

VII/43/07

 

 

 

 

 

 

21.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na rok 2007  

z mocą obowiązującą od 1.04.2007 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

VII/44/07

 

 

 

 

 

 

21.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach w Bogatyni przy ul. Kossaka 3  

21.02.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

VII/45/07

 

 

 

 

 

 

21.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  

21.02.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

VII/46/07

 

 

 

 

 

 

21.02.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego 

21.02.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

VIII/47/ 07

 

 

 

 

 

 

 

9.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiana uchwałą nr XII/77/07 z 30.05.2007 r.

/dot. daty wejścia w życie uchwały/

48

 

 

 

 

 

 

VIII/48/ 07

 

 

 

 

 

 

9.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady GiM w Bogatyni 

9.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

VIII/49/ 07

 

 

 

 

 

 

9.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady GiM Bogatynia 

9.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

IX/50/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

1.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

IX/51/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

IX/52/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola Publicznego Nr 4 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Energetyków 12

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

IX/53/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

IX/54/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2007 oraz wynagrodzenie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

IX/55/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, przyjętego uchwałą Nr XVIII/148/2004 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z 29 czerwca 2004 roku

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

IX/56/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XII/93/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w sprawie określenia stawek opłaty targowej

 

 

 

 

 

 

NR DUWD 90

 

 

 

 

 

21.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

IX/57/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zamiany nieruchomości

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

IX/58/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Rady na 2007 rok

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

IX/59/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wskazania delegata na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

IX/60/07

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia

 

 

 

 

 

 

21.03.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

X/61/07

 

 

 

 

 

 

12.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Bogatynia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

 

 

 

 

 

12.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

X/62/07

 

 

 

 

 

 

12.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

 

 

 

 

 

 

12.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

XI/63/07

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 

 

 

 

 

 

24.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

XI/64/07

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 

 

 

 

 

29.06.2007

 

 

 

 

 

Nr 144 DUWD z 14.06.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

XI/65/07

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /przy ul. Puszkina/

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

XI/66/07

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /przy ul. Wąskiej nr 10/4 AM 3/

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

XI/67/07

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia /przy ul. Wąskiej nr 10/1 AM 3/

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

XI/68/07

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach w Bogatyni przy ul. Kościuszki 32

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

 

XI/69/07

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zgłoszenia projektu pt. "wyrównywanie szans w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej indywidualnych osób niepełnosprawnych" do Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych "Równe szanse, równy dostęp"

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

XI/70/07

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

 

XI/71/07

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

integralna część Uchwały Nr VI/35/07 Z 12.02.2007

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

XI/72/07

 

 

 

 

 

 

27.04.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów  

29.06.2007

 

 

 Nr 144 DUWD z 14.06.07 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

XII/73/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

integralna część Uchwały Nr VI/35/07 Z 12.02.2007

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

XII/74/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

XII/75/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

XII/76/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXX/260/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21 października 2005r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy i Miasta Bogatynia

 

 

 

 

 

 

04.08.2007r.

 

 

 

 

 

Nr 175

 

 

 

 

 

DUWD z 20.07.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

XII/77/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

XII/78/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/316/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8.sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Bogatyńskiemu Ośrodkowi Kultury 

04.08.2007r.

 

 

 

 

 

Nr 175

 

 

 

 

 

DUWD z 20.07.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

 

XII/79/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie opłaty adiacenckiej

 

 

 

 

 

 

04.08.2007r.

 

 

 

 

 

Nr 175

 

 

 

 

 

DUWD z 20.07.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

XII/80/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 

04.08.2007r.

 

 

 

 

 

Nr 175

 

 

 

 

 

DUWD z 20.07.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

XII/81/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Bogatynia

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uchylona uchwałą nr XV/113/07 z 13.09.2007 r.

82

 

 

 

 

 

 

XII/82/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Bogatynia  

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

XII/83/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sieniawka 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

XII/84/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Jasna Góra  

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

XII/85/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Opolno Zdrój  

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

XII/86/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bratków  

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

XII/87/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia /Piotr Woeltz/  

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

XII/88/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

04.08.2007r.

 

 

 

 

 

 Nr 175

 

 

 DUWD z 20.07.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

XII/89/07

 

 

 

 

 

 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku w Bogatyni 

30.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

XIII/90/07

 

 

 

 

 

 

28.06.2007

 

 

 

 

 

 


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok 
 

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

XIII/91/07

 

 

 

 

 

 

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie określenia zasad zbycia przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia udziałów i akcji w spółkach komunalnych 

15.09.2007/

 

Nr 214
DUWD z 31.08.2007r. 

 

 

 

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

XIII/92/07

 

 

 

 

 

 

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia udziałów w spółce komunalnej Telewizja Kablowa sp. z o .o. z siedzibą w Bogatyni 

16.09.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

XIII/93/07

 

 

 

 

 

 

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

XIII/94/07

 

 

 

 

 

 

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Porajów 

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

XIII/95/07

 

 

 

 

 

 

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Bogatynia

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

XIII/96/07

 

 

 

 

 

 

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sieniawka

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

XIII/97/07

 

 

 

 

 

 

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zlecenia podjęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną.

28.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

XIV/98/07

 

 

 

 

 

 

25.07.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie powołania zespołu opiniodawczego 

25.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

XIV/99/07

 

 

 

 

 

 

25.07.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni 

25.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

XIV/100/07

 

 

 

 

 

 

25.07.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa 

25.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

XIV/101/07

 

 

 

 

 

 

25.07.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

25.07.2007

 

 

 

 

 

 

integralna część Uchwały Nr VI/35/07 z 12.02.2007

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

 

 

 

XIV/102/07

 

 

 

 

 

 

25.07.2007

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu, położonych na terenie gminy Bogatynia 

25.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Rejestr uchwał od nr I/1/06 do nr XIV/102/07
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2007-01-04 08:31:26
Data udostępnienia informacji: 2007-01-04 08:31:26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-17 09:42:45

Wersja do wydruku...

corner   corner