logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 157/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 21 grudnia 2009 roku


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bogatynia na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia w 2010 roku

 

      Na podstawie Uchwały Nr XXXII/240/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia, w związku z § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259), zarządzam co następuje:


§ 1

1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bogatynia na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia w 2010 roku.
2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 3

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 stycznia 2010 roku, o godzinie 1400.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załączniki do pobrania: 2009-12-21 16:04:26 - Załącznik do Zarządzenia Nr 157/09 (51.00 kB)
2009-12-21 16:05:46 - Druk wniosku i rozliczenia dotacji (127.50 kB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 157/09
Skrócony opis: nabór wniosków - sport kwalifikowany
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Serafin
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Serafin
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Serafin
Data wytworzenia informacji: 2009-12-21 16:01:35
Data udostępnienia informacji: 2009-12-21 16:01:35
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-21 16:06:08

Wersja do wydruku...

corner   corner