logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   minus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Struktura własnościowa
      minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
      minus Dochody i straty
      minus Redakcja biuletynu
      minus Zamówienia publiczne
   plus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
A A A


  Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w zakresie:

  1. wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów,
  2. oczyszczania ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu,
  3. usuwania i wywozu ścieków komunalnych,
  4. utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk                  i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  5. zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu,
  6. zagospodarowanie niemetalowych odpadów,
  7. budowa i naprawa systemów kanalizacyjno-ściekowych i wodnych,
  8. wynajem środków transportu lądowego,
  9. transport pasażerski pozazakładowy drogowy,
  10. towarowy transport drogowy,
  11. handel paliwami stałymi i płynnymi,
  12. usługi (roboty) związane z remontami i naprawami dróg

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Osoba, która odpowiada za treść: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Osoba, która wprowadzała dane: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Data wytworzenia informacji: 2005-02-16 16:02:30
Data udostępnienia informacji: 2005-02-16 16:02:30
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-18 10:16:51

Wersja do wydruku...

corner   corner