logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 –1/2010                     Bogatynia, dnia 15.04.2010 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
      Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  
                                            
informuję
 
      o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi dla miejscowości Opolno Zdrój, gmina Bogatynia.
 
      Decyzja została wydana na wniosek Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. z siedzibą w Bogatyni w imieniu których działa Pan Janusz Głuszek prowadzący firmę „PROSAN”- Inżynieria Sanitarna i Ochrona Środowiska Projektowanie, Rzeczoznawstwo, Nadzory z siedzibą w Lubaniu.
 
      Z treścią podjętej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29.
Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1400.
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
 
Z-ca Burmistrza ds.Inwestycji
      Dominik Matelski
 
 

Ilość odwiedzin: 2061
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-decyzja o środowiskowych uwarunkowanich realizacji planowanego przedsięwzięcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami snitarnymi dla miejscowości Opolno
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-04-15 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-04-21 13:31:07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-21 13:46:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner