logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


WYKAZ ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY

I ELEKTRONICZNY

DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY BOGATYNIA

 

      Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 6 a) ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia udostępnia informację o znajdujących się na terenie miasta zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zbierającymi zużyty sprzęt są:

- prowadzący punkty zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcy detaliczni i hurtowi,

- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  
  mieszkańców.

Lp.

Nazwa i adres

zbierającego sprzęt

Numer

rejestrowy

Punkt zbierania

sprzętu

Rodzaj zbieranego

sprzęt

 

1

Gminne Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 17
59-920 Bogatynia

 

b.d.

łącznie z odbiorem
odpadów komunalnych od mieszkańców

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

 
2

Przedsiębiorstwo Transportowe „ELTUR-TRANS” Sp. z o.o.
ul. Transportowa 3
59-916 Bogatynia

 

 b.d.

łącznie z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

 3


 Domator Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 5
62-510 Konin

 
E0000901Z

Sklep RTV/AGD
ul. Moniuszki 2
59-916
Bogatynia

przy kupnie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zużyty sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości, co kupowany nowy sprzęt

 

 4


 Jeronimo Martins
Dystrybucja S.A.
ul. Żniwna 5
62-025 Kostrzyn

 

 
b.d.

Sklep BIEDRONKA
ul. Dworcowa 2
59-920 Bogatynia

przy kupnie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zużyty sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości, co kupowany nowy sprzęt

 

Stan na dzień 19.01.2007 r.  Wykaz jest aktualizowany na podstawie informacji składanych Burmistrzowi przez zbierających sprzęt.

     

      Zbierający zużyty sprzęt, przedsiębiorcy prowadzący zakład przetwarzania sprzętu oraz wprowadzający sprzęt (producenci, importerzy) są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska

                                                               Czesław Brożyna

Ilość odwiedzin: 2173
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bąk
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bąk
Osoba, która wprowadzała dane: Kasia Bąk
Data wytworzenia informacji: 2007-07-27 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-07-31 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-31 11:45:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner