logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 1/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 05 stycznia 2009 r.


w sprawie harmonogramu realizacji projektu budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za styczeń 2009 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.         Nr 249 poz. 2104 ze zm.). Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


Ustala się harmonogram realizacji projektu budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na styczeń 2009 r. obejmujący:
a) prognozowane dochody i przychody projektu budżetu określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia,
b) wielkości wydatków i rozchodów, planowanych do sfinansowania określone w Załączniku
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Skarbnik Gminy poinformuje podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie realizacji budżetu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2009-03-02 14:52:07 - załącznik Nr 1 (72.39 kB)
2009-03-02 14:53:14 - Załącznik Nr 2 (63.51 kB)

Ilość odwiedzin: 1521
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 1/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05 stycznia 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za styczeń 2009 roku.
Podmiot udostępniający: UMiG
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Guzara
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-01-05 13:21:33
Data udostępnienia informacji: 2009-01-09 13:21:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-02 14:54:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner