logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 27/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 05.03.2009 r.

w sprawie:  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze .

Na podstawie  § 20 pkt 1c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni oraz art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
Nr 223 poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia naboru na stanowisko
Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w następującym składzie:

1. Jerzy Stachyra  Z-ca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej – Przewodniczący
2. Dominik Matelski Z-ca Burmistrza – Z-ca Przewodniczącego
3. Olimpia Stanaszek Naczelnik Wydziału Organizacyjno Prawnego -  Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji należeć będzie przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, o którym mowa w § 1 w trybie i na zasadach określonych w art. 14 i 15 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1220
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 27/2009
Skrócony opis: w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Jasińska
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-03-05 14:44:34
Data udostępnienia informacji: 2009-03-05 14:44:34
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 14:57:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner