logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Lista spraw:

1. Sporządzenie aktu urodzenia
2. Zmiana imienia (imion) noworodka
3. Uznanie ojcostwa
4. Nadanie dziecku nazwiska
5. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
6. Zaświadczenie o braku prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
7. Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej
8. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
9. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
10. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
11. Sporządzenie aktu zgonu
12. Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
13. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
14. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
15. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
16. Wydanie zaświadczenia z księgi stanu cywilnego
17. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie przez Prezydenta RP medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie"
18. Wydanie postanowienia na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego
19. Wydanie zaświadczenia lub potwierdzonej kserokopii dokumentu z bazy archiwalnej  usc
20. Zmiana imienia i nazwiska
 

Nazwa dokumentu: Lista spraw
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-13 11:28:51
Data udostępnienia informacji: 2009-03-13 11:28:51
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-16 09:03:32

Wersja do wydruku...

corner   corner