logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

                        Bogatynia, dnia 20.03.2009 r.
IOŚ. 7624 –5/09                                                        
 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
      Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)  
                                            
informuję
 
      o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni ulicy Wiejskiej w Zatoniu, gmina Bogatynia.
 
 
      Decyzja została wydana na wniosek Gminy Bogatynia w imieniu której działa Pan Robert Wieczorkowski prowadzący biuro projektowe pod nazwą „Cadprojekt” z siedzibą w Lubaniu.
 
      Z treścią podjętej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
przy ul. 1-go Maja 29.
Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1500 .
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
 
 
                    Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
                               Andrzej Grzmielewicz
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 1010
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-przebudowa nawierzchni ulicy Wiejskiej w Zatoniu, gmina Bogatynia.
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Gźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-03-20 11:00:20
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30 13:04:20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-27 13:14:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner