logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

                                                    Bogatynia, dnia 27.03.2009 r.

IOŚ.7624 – 8/ 09                        

 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) 
zawiadamiam
 
      że na wniosek Gminy Bogatynia w imieniu którejwystępuje Pan Janusz Głuszek „PROSAN” Inżynieria Sanitarna i Ochrona Środowiska z siedzibą w Lubaniu w związku ze zmianą zakresu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało wycofane postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni ulic oraz częściowej wymianie uzbrojenia podziemnego w ulicach: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej w Bogatyni.
 
      Jednocześnie informuje, że dnia 24.03.2009 r. zostało wszczęte nowe postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni ulic oraz częściowej wymianie uzbrojenia podziemnego w ulicach: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej w Bogatyni.
 
      Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
      Z dokumentacja sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1500.
 
      Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od dnia 3.04. 2009 r. do 24.04.2009r.
 
     
 
                                Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
                                          Andrzej Grzmielewicz
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 1010
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE- wszczecie postepowania- przebudowa nawierzchni ulic oraz częściowej wymianie uzbrojenia podziemnego w ulicach:II Armii Wojska Polskiego,Daszyńskiego,Zygmuntowskiej,Pastwiskowej w Bog
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27 11:00:05
Data udostępnienia informacji: 2009-04-03 14:41:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 14:56:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner