logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Bogatynia, dnia 17.04.2009r.                            

IOŚ.7624 –6/09                                                       

 
OBWIESZCZENIE
 
      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 199, poz. 1227)
 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
zawiadamia
 
      o wszczęciu w dniu 17 kwietnia 2009r. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Wiatrowa Turów – EWT w Bogatyni” polegającego na budowie 24 elektrowni wiatrowych o mocy jednostkowej ok. 2,3 MW.
 
 
      Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)  w razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się postępowanie dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko.
           
      W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29, pok. 8 tel. (075) 77 32 196 w godzinach od 1000 do 1500.
 
                            Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
                                         Andrzej Grzmielewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 5741
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn"Elektrownia Wiatrowa Turów -EWT w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-04-17 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-08 13:20:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-08 14:08:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner