logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


                          Bogatynia, dnia 17.04.2009 r.

IOŚ.7624 –6/09                                                      
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 199, poz. 1227)
 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
zawiadamia
 
      o dopuszczeniu do postępowania sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Wiatrowa Turów – EWT w Bogatyni” polegającego na budowie 24 elektrowni wiatrowych o mocy jednostkowej ok. 2,3 MW organizacji ekologicznej – Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu z siedzibą
w Zgorzelcu.
 
      Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,Nr 199, poz. 1227) organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statusowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.   
 
      W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29, pok. 8 tel. (075) 77 32 196 w godzinach od 1000 do 1500.
 
                      Burmistrz Miasta i gminy Bogatynia
                                  Andrzej Grzmielewicz
 

Ilość odwiedzin: 1217
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-dopuszczenie do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn."Elektrownia Wiatrowa Turów - EWT w Bogatyni organizacji ekologicznej
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-04-17 12:30:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-08 14:09:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-08 14:16:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner