logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR   28/09

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 5 marca 2009 r.

 

w sprawie wniesienia aportu na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Bogatyni.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z § 1 lit "b" uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Zarząd Gminy i Miasta w Bogatyni do spółek (Dz. Urz. Woj. Dol. Z 2002 roku, Nr 4 , poz.lOO) oraz § 20 ust. 1 pkt "c" Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam, co następuje:

 

§1

Wnosi się do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bogatyni w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego składnik aportu w postaci dwufunkcyjnego węzła cieplnego o mocy 500/320 KW dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ulicy Słowiańskiej i Styki  o wartości netto 24.966,99 zł na dzień 28 luty 2009 r.

 

§ 2

Gmina Bogatynia obejmuje wszystkie nowoutworzone udziały pokryte aportem.

 

§ 3

Obejmowane udziały będą pokryte aportem, o którym mowa w § 1 i powyższą kapitał zakładowy spółki.

 

§ 4

Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza ds. Inwestycji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi  z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 680
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 28/09
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Łohyn
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Łohyn
Osoba, która wprowadzała dane: Artut Bohdanowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-05-21 14:55:12
Data udostępnienia informacji: 2009-05-21 14:55:12
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-07 14:27:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner