logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 67/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni
z dnia 22.05.2009

w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do przeprowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży samochodu osobowego


Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam co następuje:

§1

Pracownicy urzędu  uprawnieni są do przeprowadzenia procedury przetargowej w drodze nieograniczonego przetargu  ustnego (licytacji),na przedaż samochodu osobowego Volkswagen Golf, będącego własnością Gminy.

§2

1.Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1
zarządzenia są:

1.Daniel Fryc
2.Olimpia Stanaszek
3.Krzysztof Suszczyński
4.Diana Janisz
2.Postępowanie o którym mowa w § 1 odbywać się będzie na podstawie regulaminu będącego
załącznikiem do Zarządzenia.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bogatynia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 509
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 67/2009
Skrócony opis: w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do przeprowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży samochodu osobowego
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-05-22 10:05:01
Data udostępnienia informacji: 2009-05-22 13:06:27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-27 08:00:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner