logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 70/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 29 maja 2009 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu gminy na 2009 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 75.196,97 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 75.196,97 zł
z tego:
- z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie kwota 75.196,97 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 88.196,97 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 88.196,97 zł
w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
kwota 75.196.97 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 13.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
z tego:
- wydatki bieżące kwota 13.000,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna kwota 13.000,00 zł


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 140.617.198,47 zł
- po stronie wydatków budżetowych 154.712.379,46 zł
- niedobór budżetu 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚiGW 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 7.457.000,00 zł


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki do pobrania: 2009-06-19 11:07:35 - Uzasadnienie (58.17 kB)
2009-06-19 11:08:33 - Załącznik (50.73 kB)

Ilość odwiedzin: 1316
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 70/2009
Skrócony opis: Zarzadzenie Nr 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 maja 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-05-29 10:32:00
Data udostępnienia informacji: 2009-06-05 10:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 10:35:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner