logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy :
Sporządzenie aktu urodzenia

Opis procedury załatwienia sprawy:
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia, akt urodzenia sporządza się w USC miejsca urodzenia się dziecka. Do zgłoszenia urodzenia są zobowiązani w kolejności:
 •ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala,
 •lekarz lub położna,
 •inna osoba obecna przy porodzie,
 •zakład opieki zdrowotnej, w którym nastąpiło urodzenie,
 
UWAGA !
Jeżeli żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości USC miejsca urodzenia się dziecka, zgłoszenie jego urodzenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich. 
Protokół zgłoszenie urodzenia po wypełnieniu przez kierownika przesyła się niezwłocznie do USC miejsca urodzenia dziecka celem sporządzenia aktu urodzenia.
Za przyjęcie zgłoszenia urodzenia do protokołu pobierana jest opłata skarbowa: - 11,00 zł, którą należy uiścić w kasie urzędu, bądź na bankowy rachunek urzędu
97 8392 0004 3900 2059 2000 0030
 
Wymagane dokumenty:
należy przedstawić odpowiednio w sytuacji gdy:

• rodzice są małżeństwem:
  do wglądu: dowody osobiste rodziców,
                       odpis skrócony aktu małżeństwa,*

 •matka jest panną:
  do wglądu: dowód osobisty matki,
                       odpis skrócony aktu urodzenia matki,*

 •matka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji:
  do wglądu: dowód osobisty matki,
                       skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa*lub sentencję wyroku      
                       rozwodowego lub orzekającego separację,

 •matka jest wdową:
  do wglądu: dowód osobisty matki,
                       skrócony odpis aktu zgonu męża*,

* nie należy przedstawiać żądanego dokumentu w przypadku, gdy akt stanu cywilnego sporządzony jest w tutejszym urzędzie.

Opłata skarbowa: brak

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Forma załatwienia sprawy
: 3 odpisy aktu urodzenia

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1, pok.6
tel.075 773 21 10 w.124

Miejsce odebrania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1, pok.6
tel.075 773 21 10 w.124

Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Joanna Wietrzykowska – Kierownik USC
Maria Machulak  - Z-ca Kierownika USC
parter,  pokój  nr 6,
tel. 075 77 32 110 w. 124

Podstawa prawna :                                                                                                                  
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Sporządzenie aktu urodzenia
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-16 09:04:58
Data udostępnienia informacji: 2009-07-16 09:09:58
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-16 09:14:38

Wersja do wydruku...

corner   corner