logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 IOŚ.7624-13/09                                                     Bogatynia, dnia 15.07.2009 r.

 
 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu procedury transgranicznego oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn. „Budowa farmy wiatrowej o mocy 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną składającą się z sześciu sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda w obrębie Jasnej Góry, gmina Bogatynia, powiat Zgorzelec.”
 
      Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się postępowanie dotyczące trangranicznego oddziaływania na środowisko.
      Państwa narażone na oddziaływanie trangraniczne to terytorium Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej.  
      Organem administracji właściwym do przeprowadzenia postępowania transgranicznego jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Departament Ocen Oddziaływani na Środowisko w Warszawie.
 
      Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
przy ul. 1-go Maja 29, pok. 8 tel. (075) 77 32 196 w godzinach od 1000 do 1500.
 
 
              Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
                        Andrzej Grzmielewicz
 
 

Ilość odwiedzin: 1414
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE- postanowienie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa farmy wiatrowej o mocy 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą tech
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-07-15 11:56:56
Data udostępnienia informacji: 2009-08-03 09:56:56
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-03 10:15:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner