logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

IOŚ. 7624 –14/09                                                     Bogatynia, dnia 29.07.2009 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
      Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zm.) 
 
informuję
 
      o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ulicy Pocztowej-Świerczewskiego w Bogatyni (etap II).
 
      Decyzja została wydana na wniosek Gminy Bogatynia w imieniu której występuje Pan Maciej Abram –dyrektor Biura Projektowego PORTAL AB S.C. z siedzibą w Jeleniej Górze.
 
      Z treścią podjętej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29 od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1500 .
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
 Andrzej Grzmielewicz

Ilość odwiedzin: 2276
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na budowie uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-07-29 12:44:08
Data udostępnienia informacji: 2009-08-06 12:44:08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-06 12:58:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner