logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Działając na podstawie art. 119 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. w związku z art. 39 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że strona czeska przedłożyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska dokumentację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na „Budowie farmy wiatrowej w miejscowości Vaclavice".

W związku z potrzebą zajęcia przez tutejszy organ stanowiska w sprawie zasadności uczestnictwa strony polskiej w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pi. Powstańców Warszawy 1, 50 - 951 Wrocław, pokój 3018, w dniach od 12 sierpnia 2009 r. do 1 września 2009 r., w godzinach od 9— do 14—, zostanie wyłożona do wglądu dokumentacja w języku polskim, przedłożona przez stronę czeską.

W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rdossekr@duw.pl.
Uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Ponadto informuję, że każdy może zapoznać się z całością dokumentacji sporządzonej w języku czeskim wraz z załącznikami kartograficznymi, która dostępna jest na stronie internetowej www.cenia.cz/eia pod numerem kodu MZP274.

Załączniki do pobrania: 2009-08-12 15:41:56 - Informacja - Budowie farmy wiatrowej w miejscowości Vaclavice (606.06 kB)

Ilość odwiedzin: 1116
Nazwa dokumentu: INFORMACJA - Budowie farmy wiatrowej w miejscowości Vaclavice
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-08-07 15:38:07
Data udostępnienia informacji: 2009-08-12 15:38:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-12 15:42:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner