logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 103/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 12 sierpnia 2009 r.


W sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2009 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ), w związku z art.198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 1014 z późn. zm.).
Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje :


§ 1


Przedkłada się Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za I półrocze 2009 roku.


§ 2


Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za I półrocze 2009 roku przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęci

Ilość odwiedzin: 514
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 103/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 103/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 sierpnia 2009 roku W sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatyn
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-08-12 08:43:00
Data udostępnienia informacji: 2009-08-18 08:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-21 08:50:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner