logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIX/330/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 27 sierpnia 2009 roku


w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale III podrozdział 1.1 – zmienia się „Tabelaryczne zestawienie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji” jak w załączniku nr 1 do uchwały,
2. Rozdział III podrozdział 1.3 - Konsultacje społeczne – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały,
3. Zmienia się załącznik nr 2 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”. poprzez korektę matrycy logicznej zadania nr 1 oraz korektę matrycy logicznej zadania nr 2 jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 


 

Załączniki do pobrania: 2009-08-31 14:01:37 - załącznik o nr 1-3 do uchwały (94.98 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIX/330/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIX/330/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Lokal
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Wołk- Lewanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-08-31 13:55:54
Data udostępnienia informacji: 2009-08-31 13:55:54
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-31 14:02:43

Wersja do wydruku...

corner   corner