logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 110/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 31 sierpnia 2009 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu gminy na 2009 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 560,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie kwota 560,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 26.055,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 26.055,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 103.395,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 103.395,00 zł
w tym: realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie kwota 560,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 128.890,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 128.890,00 zł
w tym: - realizacja własnych zadań bieżących gminy ( środki z dotacji ) kwota 26.055,00 zł
- rezerwa ogólna kwota 1.958,00 zł


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 141.368.663,47 zł
- po stronie wydatków budżetowych 155.463.844,46 zł
- niedobór budżetu 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2009-09-02 14:19:49 - Uzasadnienie (65.59 kB)
2009-09-02 14:16:04 - Załącznik Nr 1 (57.22 kB)

Ilość odwiedzin: 1113
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 110/09
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 sierpnia 2009 roku W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Umig Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-08-31 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-02 14:00:24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-02 14:23:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner