logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


                               Bogatynia, dnia 1.09.2009 r.    IOŚ. 7624 –19/09                                                      

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
      Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zm.)  
                                            
                                              informuję
 
      o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni ulic Reymonta, 22 Lipca, Okrzei, H. Sawickiej w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego oraz budową oświetlenia.
 
      Decyzja została wydana na wniosek Gminy Bogatynia w imieniu której występuje Pan Janusz Głuszek prowadzący firmę „PROSAN” Inżynieria Sanitarna i Ochrona Środowiska, Projektowanie, Rzeczoznawstwo, Nadzory z siedzibą w Lubaniu.
 
      Z treścią podjętej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29 od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1500 .
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
 
         Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
                      Andrzej Grzmielewicz
                
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2577
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-decyzja przebudowa nawierzchni ulic Reymonta, 22 Lipca, Okrzei, H. Sawickiej w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego oraz budową oświetlenia
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-09-01 10:00:13
Data udostępnienia informacji: 2009-09-10 11:58:13
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-10 12:28:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner