logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


         Bogatynia, dnia 28.09.2009 r.

 IOŚ. 7624 –23/09                                                      
 
OBWIESZCZENIE
 
      Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zm.)  
                                            
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
                             informuje
 
      o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji odpylania i wentylacji w zasobniku szczelinowym węgla w PGE Elektrowni Turów S.A.
 
      Decyzja została wydana na wniosek PGE Elektrowni Turów S.A. w imieniu której działa Pan Grzegorz Siklucki reprezentujący Biuro Projektów firmy „EKO-PAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 
      Z treścią podjętej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29.
Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1500 .
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miastai Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
         Andzrej Grzmielewicz
 
 
 

Ilość odwiedzin: 1599
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-decyzja o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji odpylania i wentylacji zasobnika szczelinowego węgla w PGE Elektrowni Tu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-09-28 10:06:00
Data udostępnienia informacji: 2009-10-05 13:06:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-05 13:15:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner