logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


            Zarządzenie  Nr  122/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
                 z dnia 23 września  2009 roku

 

w sprawie powołania Komitety Organizacyjnego obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada    

      Na podstawie art. 33  ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 20 ust. 1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komitet Organizacyjny obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, w następującym składzie:

1)      Jerzy Stachyra – Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej – przewodniczący,

2)      Joanna Iżycka - Kuś - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – członek,

3)      Olimpia Stanaszek - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-prawnego  - członek,

4)      Maciej Magaj – Kierownik Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – członek,

5)      Marta Cholewińska – Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury – członek,

6)      Konrad Wysocki – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – członek.

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Ilość odwiedzin: 395
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 122/09
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 122/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 2009 roku w sprawie powołania Komitety Organizacyjnego obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listo
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Łohyn
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Łohyn
Osoba, która wprowadzała dane: Artut Bohdanowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-10-23 11:46:28
Data udostępnienia informacji: 2009-10-23 11:46:28
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-07 15:03:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner