logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
Burmistrza  Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 14.10.2009

w sprawie: upoważnienia pracowników do zamawiania prenumerat na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Na podstawie § 20 ustęp 1 punkt c „ Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni" zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Powierzam prowadzenie spraw związanych z zamawianiem czasopism, prenumerat oraz książek w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni Alicji Lipko -podinspektorowi ds. administracyjnych.

2.W przypadku nieobecności w/w osoby obowiązki przejmuje Elżbieta Pawłowicz - inspektor ds. administracyjno-prawnych

§2

W przypadku zamówienia prenumeraty, książki bądź czasopisma bez uzgodnienia z w/w pracownikami oraz bez rejestracji zamówienia w segregatorze znajdującym się w wydziale Organizacyjno-Prawnym, osoba zamawiająca daną pozycję sama pokrywać będzie koszty związane z zamówionym towarem.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4

Traci moc zarządzenie nr 138/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03.10.2007 r. w sprawie upoważnienia pracowników do zamawiania prenumerat na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Ilość odwiedzin: 516
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 133/09
Skrócony opis: w sprawie: upoważnienia pracowników do zamawiania prenumerat na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-10-14 11:47:26
Data udostępnienia informacji: 2009-10-14 11:47:26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-27 08:04:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner