logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


lp nr uchwały data podjęcia przedmiot uchwały data wejścia w życie/ opublikowania
 340  LII/340/09  28.10.2009 .  w sprawie zamiany nieruchomości  28.10.2009
 341   LII/341/09  28.10.2009  w sprawie zamiany nieruchomości  28.10.2009
 342  LII/342/09  28.10.2009  w sprawie uchylenia uchwały o zamianie nieruchomości  28.10.2009
 343  LII/343/09  28.10.2009  w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia  28.10.2009
 344  LII/344/09   28.10.2009  w sprawie określenia na 2010 rok limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 19.12.2009/
4.12.2000

Nr 209

 345  LII/345/09   28.10.2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni   28.10.2009
 346  LII/346/09   28.10.2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni   28.10.2009
 347 LII/347/09    28.10.2009 w sprawie załatwienia skargi Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni    28.10.2009
 348  LII/348/09 28.10.2009  w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. naliczania opłat za zużytą wodę  28.10.2009 
349  LII/349/09   28.10.2009  w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. postawienia kuchni kaflowej, remontu pokrycia dachowego oraz naprawy schodów   28.10.2009
350  LIII/350/09  29.10.2009  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
 29.10.2009
351  LIII/351/09  29.10.2009 W sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”   29.10.2009
352  LIV/352/09  10.11.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
 
10.11.2009 
353  LV/353/09  26.11.2009  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2010 rok
 1.01.2010/ 10.12.2009

Nr 212
 

354 LV/354/09   26.11.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2010 rok
 
 1.01.2010/ 10.12.2009

Nr 212
 

355  LV/355/09  26.11.2009

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 

 1.01.2010/ 10.12.2009

Nr 212

356  LV/356/09  26.11.2009 w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym   26.11.2009
357  LV/357/09  26.11.2009  w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym  26.11.2009
358  LV/358/09  26.11.2009  w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa  26.11.2009
359  LV/359/09  26.11.2009  w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta  26.11.2009
360 LV/360/09  26.11.2009   w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
– Straż Miejska
10.02.2010/ 26.01.2010

Nr 212
 

361 LVI/361/09   2.12.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
 
 2.12.2009
362 LVII/362/09 10.12.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 8a-Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 10.12.2009
363 LVIII/363/09 28.12.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok

 

28.12.2009  
364 LVIII /364/ 09 28.12.2009   w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009   28.12.2009
365  LVIII /365/ 09  28.12.2009  w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym  28.12.2009
366  LVIII /366/ 09  28.12.2009 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym   28.12.2009
367  LVIII /367/ 09  28.12.2009  w sprawie przystąpienia do wykonania wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  28.12.2009
368  LX /368/ 10  12.01.2010  w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

 

 12.01.20109
369  LX I/369/ 10  18.01.2010 w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu   18.01.2010
370  LX I/370/ 10 18.01.2010 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego 
 
 18.01.2010
371  LX I/371/ 10  18.01.2010  w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem przeprowadzenia remontu klatki schodowej oraz pralni  18.01.2010
372  LXII /372/ 10  29.01.2010 w sprawie BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA
na 2010 rok
 
 1.01.2010/

10.03.2010

Nr 43

373  LXII /373/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
374  LXII /374/ 10  29.01.2010  o zmianie do uchwały Nr LII/341/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości  29.01.2010
375  LXII /375/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
376  LXII /376/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
377  LXII /377/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
378 LXII /378/ 10   29.01.2010  w sprawie załatwienia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku zaniechaniem udzielania usług opiekuńczych  29.01.2010
379  LXII /379/ 10  29.01.2010  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok  29.01.2010
380  LXIII/380/10  10.02.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok   10.02.2010
381 LXIV/381/10  15.02.2010  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia   15.02.2010

 

Nazwa dokumentu: Rejestr uchwał od nr LI/340/09
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-11-03 11:57:06
Data udostępnienia informacji: 2009-11-03 11:57:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-15 13:37:41

Wersja do wydruku...

corner   corner