logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


lp nr uchwały data podjęcia przedmiot uchwały data wejścia w życie/ opublikowania
 340  LII/340/09  28.10.2009 .  w sprawie zamiany nieruchomości  28.10.2009
 341   LII/341/09  28.10.2009  w sprawie zamiany nieruchomości  28.10.2009
 342  LII/342/09  28.10.2009  w sprawie uchylenia uchwały o zamianie nieruchomości  28.10.2009
 343  LII/343/09  28.10.2009  w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia  28.10.2009
 344  LII/344/09   28.10.2009  w sprawie określenia na 2010 rok limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 19.12.2009/
4.12.2000

Nr 209

 345  LII/345/09   28.10.2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni   28.10.2009
 346  LII/346/09   28.10.2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni   28.10.2009
 347 LII/347/09    28.10.2009 w sprawie załatwienia skargi Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni    28.10.2009
 348  LII/348/09 28.10.2009  w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. naliczania opłat za zużytą wodę  28.10.2009 
349  LII/349/09   28.10.2009  w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. postawienia kuchni kaflowej, remontu pokrycia dachowego oraz naprawy schodów   28.10.2009
350  LIII/350/09  29.10.2009  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
 29.10.2009
351  LIII/351/09  29.10.2009 W sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”   29.10.2009
352  LIV/352/09  10.11.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
 
10.11.2009 
353  LV/353/09  26.11.2009  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2010 rok
 1.01.2010/ 10.12.2009

Nr 212
 

354 LV/354/09   26.11.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2010 rok
 
 1.01.2010/ 10.12.2009

Nr 212
 

355  LV/355/09  26.11.2009

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 

 1.01.2010/ 10.12.2009

Nr 212

356  LV/356/09  26.11.2009 w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym   26.11.2009
357  LV/357/09  26.11.2009  w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym  26.11.2009
358  LV/358/09  26.11.2009  w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa  26.11.2009
359  LV/359/09  26.11.2009  w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta  26.11.2009
360 LV/360/09  26.11.2009   w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
– Straż Miejska
10.02.2010/ 26.01.2010

Nr 212
 

361 LVI/361/09   2.12.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
 
 2.12.2009
362 LVII/362/09 10.12.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 8a-Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 10.12.2009
363 LVIII/363/09 28.12.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok

 

28.12.2009  
364 LVIII /364/ 09 28.12.2009   w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009   28.12.2009
365  LVIII /365/ 09  28.12.2009  w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym  28.12.2009
366  LVIII /366/ 09  28.12.2009 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym   28.12.2009
367  LVIII /367/ 09  28.12.2009  w sprawie przystąpienia do wykonania wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  28.12.2009
368  LX /368/ 10  12.01.2010  w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

 

 12.01.20109
369  LX I/369/ 10  18.01.2010 w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu   18.01.2010
370  LX I/370/ 10 18.01.2010 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego 
 
 18.01.2010
371  LX I/371/ 10  18.01.2010  w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem przeprowadzenia remontu klatki schodowej oraz pralni  18.01.2010
372  LXII /372/ 10  29.01.2010 w sprawie BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA
na 2010 rok
 
 1.01.2010/

10.03.2010

Nr 43

373  LXII /373/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
374  LXII /374/ 10  29.01.2010  o zmianie do uchwały Nr LII/341/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości  29.01.2010
375  LXII /375/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
376  LXII /376/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
377  LXII /377/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
378 LXII /378/ 10   29.01.2010  w sprawie załatwienia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku zaniechaniem udzielania usług opiekuńczych  29.01.2010
379  LXII /379/ 10  29.01.2010  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok  29.01.2010
380  LXIII/380/10  10.02.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok   10.02.2010
381 LXIV/381/10  15.02.2010  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia   15.02.2010
382 LXVI/382/10  16.03.2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok 16.03.2010
383 LXVI/383/10  16.03.2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zborowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia 16.03.2010
384 LXVI/384/10  16.03.2010 w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia 16.03.2010
385 LXVI/385/10  16.03.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok 16.03.2010
386 LXVI/386/10  16.03.2010 w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia 16.03.2010
387 LXVI/387/10  16.03.2010 w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 16.03.2010
388 LXVI/388/10 16.03.2010 w sprawie zamiany nieruchomości 16.03.2010
389 LXVI/389/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu 16.03.2010
390 LXVI/390/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
391 LXVI/391/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 16.03.2010
392 LXVI/392/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
393 LXVI/393/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
394 LXVI/394/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
395 LXVI/395/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
396 LXVI/396/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
397 LXVI/397/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
398 LXVI/398/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
399 LXVI/399/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
400 LXVI/400/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
401 LXVI/401/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
402 LXVI/402/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
403 LXVI/403/10 16.03.2010 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dotyczącą wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz remontu klatki schodowej 16.03.2010
404 LXVI/404/10 16.03.2010 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej 16.03.2010
405 LXVI/405/10 16.03.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok 16.03.2010
406  LXVIII/406/10 26.03.2010  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok    26.03.2010
407  LXVIII/407/10  26.03.2010 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku   26.03.2010
408 LXIX/408/10   13.04.2010 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bogatynia
/pośmiertnie Lechowi Aleksandrowi Kaczyńskiemu/
 13.04.2010
409  LXX/409/10  20.04.2010    
410 LXX/410/10   20.04.2010    
411  LXX/411/10  20.04.2010    
412  LXX/412/10  20.04.2010    
413  LXX/413/10  20.04.2010    
414  LXX/414/10  20.04.2010    
415  LXX/415/10  20.04.2010    
416  LXX/416/10  20.04.2010    
417  LXX/417/10  20.04.2010    
418  LXX/418/10  20.04.2010    
419  LXX/419/10  20.04.2010    
420        
421        
422        
423        
424        
425        
426        
427        
428        
429        
430        
431        

 

Nazwa dokumentu: Rejestr uchwał od nr LI/340/09
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-11-03 11:57:06
Data udostępnienia informacji: 2009-11-03 11:57:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-12 14:39:09

Wersja do wydruku...

corner   corner