logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 149/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 07 grudnia 2009 r.


W sprawie uzupełnienie informacji o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu na 2010 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1,art 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami. ), art 180i art. 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,z 2005r., poz. 2104 ze zmianami ) , Uchwały Nr XXXIX/343/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006r. oraz Uchwały Nr IV/17/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje :


§ 1


W załączniku Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego w punkcie VI – Przewidywany obrót mieniem komunalnym w roku 2010, punkt 2 - Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntów kwotę 1.000.000,00 zł zastępuje się kwotą
8.000.000,00 zł, razem przewidywane wpływy w 2010 roku będą wynosiły 8.690.000,00 zł. W załączeniu zaktualizowany załącznik Nr 1.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość odwiedzin: 442
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 149/2009
Skrócony opis: Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 7 grudnia 2009 W sprawie uzupełnienie informacji o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bodatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-12-07 11:15:00
Data udostępnienia informacji: 2009-12-11 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-18 11:25:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner