logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 – 29/09                                                                          Bogatynia, dnia 11.12.2009 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
 
zawiadamiam
 
      że na podstawie art. 75 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze m.) w dniu 4.12.2009r. zostało wydane postanowienie nr IOŚ.7624-29-10/1174/13315/09 o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosku Gminy Bogatynia w imieniu której występuje Pan Piotr Zarzycki prowadzący Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „BIPROZAP” z siedzibą w Zielonej Górze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodno -kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników dla osiedla Zatonie i Trzciniec w Bogatyni.
 
      Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
      Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1500.
 
     
 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
         Andrzej Grzmielewicz
 
 
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 1156
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-postanowienie o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budo
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-12-11 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-12-18 13:25:29
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-18 13:38:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner