logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 155/09 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 21 grudnia 2009 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego Gminy Bogatynia w 2010 roku, w zakresie:
1. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia,
2. profilaktycznej działalności dla dzieci – wczesna edukacja w wieku przedszkolnym,
3. profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży – wypoczynek letni w miejscu zamieszkania,

 w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych Gminy Bogatynia,
w zakresie:
- organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych
   oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia,
-  profilaktycznej działalności dla dzieci – wczesna edukacja w wieku przedszkolnym,
-  profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży – wypoczynek letni w miejscu zamieszkania,

      w formie wsparcia lub powierzenia zadań.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych wiąże się z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie.
3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik  do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lutego 2010 roku, o godzinie 13.00.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

1) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl, zakładki „Zarządzenia” i „Otwarte konkursy ofert”);
2) Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia;
3) W prasie o zasięgu lokalnym.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załączniki do pobrania: 2009-12-21 15:31:38 - Załącznik do Zarządzenia Nr 155/09 (272.00 kB)
2009-12-21 15:56:02 - Druk oferty (71.00 kB)
2009-12-21 15:56:35 - Druk sprawozdania (65.50 kB)
2010-01-04 13:34:06 - Załącznik - treść ogłoszenia (67.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1831
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 155/09
Skrócony opis: otwarty konkurs ofert - profilaktyka uzależnień
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Serafin
Data wytworzenia informacji: 2009-12-21 15:14:13
Data udostępnienia informacji: 2009-12-21 15:14:13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-04 13:35:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner