logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Burmistrza Nr 148/09
z dnia 04 grudnia 2009r.


W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


§ 1


Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz § 21 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji obcych składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia przez Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1. Marcin Łohyń Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
2. Małgorzata Kozłowska Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
3. Donata Kasprzak Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

w terminie: 31 grudnia 2009 r.


§ 2


Powołuje się zespół spisowy dla przeprowadzenia spisu z natury składający się z członków Komisji Inwentaryzacyjnej.

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień
31 grudnia 2009 r.


§ 3


Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1.środki trwałe


§ 4


Składniki majątku wymienione w § 3 pkt 1 należy spisać na arkuszach spisu
z natury.


§ 5

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący zespołu spisowego w kasie Urzędu Miasta
i Gminy w terminie do dnia 30.12.2009 r.


§ 6


Zobowiązuję komisję do:

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie
odpowiedzialnych.
2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i
sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem
gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
3. Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
4. Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
5. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do wydziału budżetowego
w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.


§ 7


Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.


§ 8


Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.


§ 9


Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.
 

Ilość odwiedzin: 554
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 148/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 4 grudnia 2009r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-12-04 10:16:00
Data udostępnienia informacji: 2009-12-10 10:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-30 10:33:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner