logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 140/ 2009
Burmistrza  Miasta  i  Gminy  w Bogatyni
z dnia  05 listopada 2009 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej  do przeprowadzania przetargu w dniu 6.11.2009 r. na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości gminy Bogatynia.

Na podstawie §  20 ust. 1 pkt.c  Regulaminu organizacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni - Burmistrz Miasta i Gminy , zarządza co następuje :

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lub oddanie   w użytkowanie wieczyste nieruchomości  stanowiących własność gminy , powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie :
1. Pan Sławomir Łyp  - Przewodniczący
2. Pani Olimpia Stanaszek - Członek
4. Pani Maria Aszyjczyk  - Członek

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminami Pracy Komisji Przetargowej , stanowiącymi załączniki  nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest wybór lub wyłonienie oferenta , który zaoferował najwyższą cenę bądź złożył najkorzystniejszą ofertę.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa kończy pracę z chwilą  zakończenia postępowania.

§ 5

Z prac komisji przetargowej sporządza się protokół.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 422
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 140/ 2009
Skrócony opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu w dniu 6.11.2009 r. na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład gmi
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Łyp
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Pędrak
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-11-05 11:39:15
Data udostępnienia informacji: 2009-11-06 11:40:15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-05 11:41:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner