logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 3/2010
Burmistrza Miasta i Gminy  Bogatynia
z dnia 13 stycznia  2010r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2010 roku

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i § 20  pkt. 1  „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się, że w 2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
  za święta przypadające w sobotę w dniach:
- 1 maja 2010r.
- 25 grudnia 2010r.
udziela się dni wolnych w dniach odpowiednio:
4 czerwca 2010 (piątek)
27 grudnia 2010r. (poniedziałek)

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1014
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 3/2010
Skrócony opis: w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2010 roku
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2010-01-13 09:44:00
Data udostępnienia informacji: 2010-01-15 09:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-15 09:45:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner