logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Zarządzenie Nr  7/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 12 lutego 2010 r.


w sprawie odwołania dyrektora


 Na podstawie art. 30, ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  w związku z art.5c, pkt.2  i art. 38 ust.1 ustawy  z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz  w nawiązaniu do art. 17 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela  (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.),  zarządzam co następuje:
 

§ 1


Odwołuję z dniem 15 lutego 2010 roku Pana Mariusza Tureńca z funkcji dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Porajowie.                      
 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                 

 

 

Uzasadnienie

      Pismem z dnia 5 lutego 2010 roku doręczonym Burmistrzowi Miasta  i Gminy  w dniu 08.02.2010 roku Pan Mariusz Tureniec – dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego  w Porajowie złożył rezygnację z dniem 15.02.2010 roku ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Porajowie.
Swoją rezygnację umotywował wyborem na stanowisko Starosty Zgorzeleckiego.
Składając rezygnację jednocześnie wniósł o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na okres pełnienia funkcji Starosty Zgorzeleckiego.
Dlatego też, kierując się przepisami podanymi w podstawie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy przychylił się do prośby dyrektora i przyjął jego rezygnację z dniem 15.02.2010 roku z funkcji dyrektora. Odrębnym pismem, kierując się dyspozycją art. 17 ust. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela zostanie udzielony Panu Mariuszowi Tureńcowi urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji z wyboru.


 

Ilość odwiedzin: 1239
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 7/2010
Skrócony opis: w sprawie odwołania dyrektora
Podmiot udostępniający: RES
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Kierman
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Kierman
Data wytworzenia informacji: 2010-02-22 11:02:39
Data udostępnienia informacji: 2010-02-22 11:02:39
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-22 11:10:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner