logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXII/373/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 stycznia 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla Pana Wiesława Mochnal Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe „WEST-POL” na okres do 10 lat na część gruntu o nr ewidencyjnym 244/9 AM 2 obr. Porajów o pow. 18 m2 , położony w Porajowie przy ulicy Poniatowskiego 2, stanowiący własność gminy Bogatynia, zabudowany kioskiem handlowym wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy, z przeznaczeniem nas prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


 

Załączniki do pobrania: 2010-03-15 13:16:05 - Załącznik do uchwały (31.15 kB)

Ilość odwiedzin: 984
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXII/373/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXII/73/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-03-15 13:11:06
Data udostępnienia informacji: 2010-03-15 13:11:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-15 13:17:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner