logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXIII/380/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 10 lutego 2010 roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 243.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 243.438,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 243.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 226.438,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 17.000,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 136.303.015,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 136.734.673,00 zł
- deficyt budżetu kwota 431.658,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 6.180.758,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-03-15 14:06:31 - Załacznik do uchwały (32.60 kB)
2010-03-15 14:07:27 - Uzasadnienie (44.69 kB)

Ilość odwiedzin: 1339
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXIII/380/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXIII/380/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-03-15 13:57:43
Data udostępnienia informacji: 2010-03-15 13:57:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-15 14:08:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner