logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr LXVI/382/10
Uchwała Nr LXVI/382/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 201
2. Uchwała Nr LXVI/383/10
Uchwała Nr LXVI/383/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
3. Uchwała Nr LXVI/384/10
Uchwała Nr LXVI/384/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Boga
4. Uchwała Nr LXVI/385/10
Uchwała Nr LXVI/385/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok.
5. Uchwała Nr LXVI/386/10
Uchwała Nr LXVI/386/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabyt
6. Uchwała Nr LXVI/387/10
Uchwała Nr LXVI/387/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzący
7. Uchwała Nr LXVI/388/10
Uchwała Nr LXVI/388/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości
8. Uchwała Nr LXVI/389/10
Uchwała Nr LXVI/389/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu
9. Uchwała Nr LXVI/390/10
Uchwała Nr LXVI/390/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
10. Uchwała Nr LXVI/391/10
Uchwała Nr LXVI/391/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
11. Uchwała Nr LXVI/392/10
Uchwała Nr LXVI/392/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
12. Uchwała Nr LXVI/393/10
Uchwała Nr LXVI/393/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
13. Uchwała Nr LXVI/394/10
Uchwała Nr LXVI/394/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
14. Uchwała Nr LXVI/395/10
Uchwała Nr LXVI/395/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
15. Uchwała Nr LXVI/396/10
Uchwała Nr LXVI/396/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
16. Uchwała Nr LXVI/397/10
Uchwała Nr LXVI/397/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
17. Uchwała Nr LXVI/398/10
Uchwała Nr LXVI/398/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
18. Uchwała Nr LXVI/399/10
Uchwała Nr LXVI/399/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
19. Uchwała Nr LXVI/400/10
Uchwała Nr LXVI/400/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
20. Uchwała Nr LXVI/401/10
Uchwała Nr LXVI/401/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
21. Uchwała Nr LXVI/402/10
Uchwała Nr LXVI/402/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
22. Uchwała Nr LXVI/403/10
Uchwała Nr LXVI/403/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gos
23. Uchwała Nr LXVI/404/10
Uchwała Nr LXVI/404/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospo
24. Uchwała Nr LXVI/405/10
Uchwała Nr LXVI/405/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok

Ilość odwiedzin: 1318
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte na LXVI sesji Rady GiM
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 08:09:29
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 08:09:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 08:11:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner