logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVI/387/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 marca 2010 roku


w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Bogatynia
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2010.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)w związku z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się program współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Załączniki do pobrania: 2010-03-19 09:04:29 - załącznik do uchwały (51.91 kB)

Ilość odwiedzin: 916
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVI/387/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVI/387/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzący
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Czajkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 09:01:15
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 09:01:15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:04:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner