logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVI/388/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie zamiany nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zamianę :
1. lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Kasztanowej nr 56 w Opolnie Zdroju o powierzchni użytkowej 38,80 m2 wraz z udziałem wynoszącym 47/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki o nr ewid. 181 AM 1, obr. Opolno Zdrój o powierzchni 4.813 m2, stanowiącej własność Gminy Bogatynia za:
lokal mieszkalny nr 4, położony w Bogatyni przy ul. Spółdzielczej 8 o łącznej powierzchni 60,82 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1740/10.000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr ewid. 68 AM 12 obr. II Bogatynia o powierzchni 497 m2, będący własnością PGE KWB Turów S.A. w Bogatyni.
2. lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Kasztanowej nr 56 w Opolnie Zdroju o powierzchni użytkowej 43,70 m2 wraz z udziałem wynoszącym 53/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki o nr ewid. 181 AM 1, obr. Opolno Zdrój o powierzchni 4.813 m2, stanowiącej własność Gminy Bogatynia za:
lokal mieszkalny nr 1, położony w Bogatyni przy ul. Spółdzielczej 8 o łącznej powierzchni 73,33 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2087/10.000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr ewid. 68 AM 12 obr. II Bogatynia o powierzchni 497 m2, będący własnością PGE KWB Turów S.A. w Bogatyni.
§ 2
Zamiana nastąpi na zasadach i warunkach określonych przepisami prawa.

§ 3
Lokal mieszkalny przejmowany przez Gminę Bogatynia przeznaczony zostanie na realizację zadań własnych gminy.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVI/388/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVI/388/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 09:06:32
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 09:06:32
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:08:17

Wersja do wydruku...

corner   corner