logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVI/391/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 marca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 10 lat na część gruntu o nr ewid. działki 28/2 AM 18 obr. II Bogatynia o pow. 27 m² położony przy ul. Chopina w Bogatyni stanowiący własność Gminy Bogatynia z Panem Dariuszem Daraż.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVI/391/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVI/391/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 10:19:01
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 10:19:01
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 10:22:55

Wersja do wydruku...

corner   corner