logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVI/392/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 marca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „a” oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat na grunt o nr ewid. działki 7/4 AM 1 obr. Porajów o pow. 201 m², położony przy ul. Osiedle Piastowskie w Porajowie stanowiący własność Gminy Bogatynia z Panem Marianem Woźnickim.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Załączniki do pobrania: 2010-03-19 10:35:42 - załącznik nr 1 do uchwały (21.83 kB)

Ilość odwiedzin: 671
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVI/392/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVI/392/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 10:29:52
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 10:29:52
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 10:36:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner