logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVI/404/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 marca 2010 roku


w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana Zbigniewa Jankowskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwałach:
• Nr L/334/09 z dnia 9 września 2009 roku w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni,
• Nr LII/349/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. postawienia kuchni kaflowej, remontu pokrycia dachowego oraz naprawy schodów,
• Nr LXI/369/10 z 18 stycznia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr LXVI/404/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 marca 2010 roku

Uzasadnienie

W dniu 18 grudnia 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęła ponownie skarga Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej. Skarga została skierowania do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Analizując jej treść członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, iż Pan Zbigniew Jankowski ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności.
Tym samym aktualne pozostaje stanowisko Rady wyrażone w uchwałach:
• Nr L/334/09 z dnia 9 września 2009 roku w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni,
• Nr LII/349/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. postawienia kuchni kaflowej, remontu pokrycia dachowego oraz naprawy schodów,
• Nr LXI/369/10 z 18 stycznia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu

w których to uznano skargi za bezzasadne.

 

 

 

 


 

Ilość odwiedzin: 761
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVI/404/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVI/404/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospo
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Gnacy
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 13:01:14
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 13:01:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 13:03:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner