logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVI/405/10
RADY GMINY I MIASTA BOGASTYNIA
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 220 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 3.086.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody majątkowe kwota 3.086.443,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 60.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 60.443,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 4.697.658,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.030.998,75 zł
- wydatki majątkowe kwota 3.666.660,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 276.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki majątkowe kwota 176.000,00 zł
- wydatki bieżące kwota 100.000,00 zł

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 1.395.658,75 - wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.646.558,75 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i wolnymi środkami z tytułu innych rozliczeń krajowych

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 139.509.773,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 141.156.331,75 zł
- deficyt budżetu kwota 1.646.558,75 zł

- przychody budżetowe w wysokości 7.395.658,75 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-03-19 13:07:32 - uzasadnienie do uchwały (63.78 kB)
2010-03-19 13:08:37 - załącznik nr 1 do uchwały (43.93 kB)

Ilość odwiedzin: 918
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVI/405/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVI/405/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 13:04:47
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 13:04:47
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 13:09:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner