logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Bogatynia, 14 kwietnia 2010 roku

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 20 ust. 3 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy
i Miasta Bogatynia stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia przyjętego Uchwałą Nr XLVI/302/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, powołania tej Rady i nadania jej statutu, opublikowanej na łamach Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego – Dz. Urz. z 2009 r. Nr 112, poz. 2309,

zwołuję
I sesję nowowybranej Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia
na dzień 21 kwietnia 2010 roku na godz. 1600

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wybór Prezydium Rady:
3.1. Wybór Przewodniczącego Rady
3.1.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,
3.1.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.1.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.1.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.1.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.2. Wybór Pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady
3.2.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,
3.2.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.2.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.2.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.2.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.3. Wybór Drugiego Wiceprzewodniczącego Rady
3.3.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,
3.3.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.3.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.3.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.3.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.4. Wybór Sekretarza
3.4.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Rady,
3.4.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.4.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.4.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.4.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.5. Wybór Skarbnika
3.5.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Skarbnika Rady,
3.5.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.5.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.5.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.5.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

 

Paweł Szczotka

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Bogatynia


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bogatynia, 13 kwietnia 2010 roku


ZAWIADOMIENIE

 

Z uwagi na udział młodzieżowych radnych w wycieczce szkolnej odwołuję I sesję Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, zwołaną na dzień 20 kwietnia 2010 roku na godz. 1600 .

Termin sesji zostanie podany do wiadomości w odrębnym zawiadomieniu.

 

Paweł Szczotka

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Bogatynia


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bogatynia, 12 kwietnia 2010 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 20 ust. 3 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia przyjętego Uchwałą Nr XLVI/302/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, powołania tej Rady i nadania jej statutu, opublikowanej na łamach Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego – Dz. Urz. z 2009 r. Nr 112, poz. 2309,

zwołuję
I sesję nowowybranej Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia
na dzień 20 kwietnia 2010 roku na godz. 1600

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wybór Prezydium Rady:
3.1. Wybór Przewodniczącego Rady
3.1.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,
3.1.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.1.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.1.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.1.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.2. Wybór Pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady
3.2.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,
3.2.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.2.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.2.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.2.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.3. Wybór Drugiego Wiceprzewodniczącego Rady
3.3.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,
3.3.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.3.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.3.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.3.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.4. Wybór Sekretarza
3.4.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Rady,
3.4.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.4.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.4.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.4.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.5. Wybór Skarbnika
3.5.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Skarbnika Rady,
3.5.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.5.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.5.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.5.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

 

Paweł Szczotka

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Bogatynia


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Bogatynia, 12 kwietnia 2010 roku


 


ZAWIADOMIENIE

 

Z uwagi na żałobę narodową odwołuję I sesję Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, zwołaną na dzień 13 kwietnia 2010 roku na godz. 16.00 .

Termin sesji zostanie podany do wiadomości w odrębnym zawiadomieniu.
 

Paweł Szczotka

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Bogatynia


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 20 ust. 3 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia przyjętego Uchwałą Nr XLVI/302/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, powołania tej Rady i nadania jej statutu, opublikowanej na łamach Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego – Dz. Urz. z 2009 r. Nr 112, poz. 2309,

zwołuję
I sesję nowowybranej Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia
na dzień 13 kwietnia 2010 roku na godz. 1600

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wybór Prezydium Rady:
3.1. Wybór Przewodniczącego Rady
3.1.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,
3.1.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.1.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.1.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.1.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.2. Wybór Pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady
3.2.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,
3.2.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.2.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.2.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.2.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.3. Wybór Drugiego Wiceprzewodniczącego Rady
3.3.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,
3.3.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.3.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.3.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.3.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.4. Wybór Sekretarza
3.4.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Rady,
3.4.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.4.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.4.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.4.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.5. Wybór Skarbnika
3.5.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Skarbnika Rady,
3.5.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3.5.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
3.5.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
3.5.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

 

Paweł Szczotka

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

 

 


 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienia o terminach posiedzeń Młodzieżowej Rady GiM
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szczotka
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-04-02 09:02:08
Data udostępnienia informacji: 2010-04-02 09:02:08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-14 15:19:26

Wersja do wydruku...

corner   corner